Boże Igrzysko Magnaci
„Nierządem Polska stoi” – nieźle ktoś powiedział;
Lecz drugi odpowiedział, że nierządem zginie.
Pan Bóg nas ma jak błaznów. I to prawdy blisko,
Że między ludźmi Polak jest Boże igrzysko.

Impressum » Do pobrania


Pobierz instrukcję do gry:

Instrukcja w formacie PDF [5 MB]

lub przeczytaj ją online tutaj


Konspekt lekcji historii [6 MB]
Prezentacja do konspektu [75 MB]