Boże Igrzysko Magnaci
„Nierządem Polska stoi” – nieźle ktoś powiedział;
Lecz drugi odpowiedział, że nierządem zginie.
Pan Bóg nas ma jak błaznów. I to prawdy blisko,
Że między ludźmi Polak jest Boże igrzysko.

Impressum » Społeczność


Dyskusje o grze na forum Gry Planszowe.

Strona wydawnictwa na Facebooku.